De Welkoop

Stationsstraat 104

Iedere rechtgeaarde Apeldoorner kent dit Welkoop-pand, gelegen aan de Oostzijde van de Stationsstraat in Apeldoorn. Precies tussen het centrum en het Apeldoorns Kanaal vinden we dit Rijksmonument. Het pand is in 1922 als Maalderij met Winkel en kantoren gebouwd, in opdracht van de Coöperatieve Landbouwers Handelsvereeniging naar ontwerp van de architect A.H. Wegerif. Het pand neemt een unieke plaats in, niet alleen in de stad maar ook in het oeuvre van deze bekende architect. Ze getuigt namelijk van een andere stijlinvloed dan zijn andere panden: die van de Amsterdamse School. Bijzonder opvallend aan het monument zijn de afgeronde hoeken, die zijn ontleend aan de vorm van het terrein. Maar ook de glas-in-loodramen met afbeeldingen uit vervlogen tijden trekken de aandacht, evenals de vroegere silo’s, die nu het trappenhuis vormen. Ze onderstrepen allemaal het karakter van het Welkoop-pand: stoere degelijkheid.

Aan de Stationsstraat 104 is de volgende instantie gevestigd:

Rechtbank Zutphen, sector kanton

Stationsstraat voorkant

De Welkoop

Stationsstraat 104